UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản thống nhất chủ trương tiếp tục thực hiện các khoản thu khác năm học 2022-2023 và chấp thuận chủ trương xây dựng dự thảo ban hành nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh từ năm học 2023-2024.

TP. Hồ Chí Minh không tăng các khoản thu dịch vụ trong năm học 2022-2023 - Ảnh 1

Theo đó, UBND TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo tiếp tục duy trì và giữ nguyên các nội dung và mức thu các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh không bao gồm học phí theo quy định đang thực hiện trong năm học 2021-2022 để tiếp tục thực hiện cho năm học 2022-2023.

Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn nội dung, mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trên địa bàn thành phố (không bao gồm học phí) theo quy định.

Các khoản này gồm mức thu trường tiên tiến, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tổ chức các lớp học ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, môn tự chọn, học nghề, tổ chức phục vụ bán trú, vệ sinh các lớp bán trú); các khoản thu hộ, chi hộ của ngành GD&ĐT trong năm học 2022-2023.

Ngoài ra, UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp các sở liên quan tham mưu UBND thành phố dự thảo ban hành Nghị quyết quy định nội dung và mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn thành phố từ năm học 2023-2024.